top of page

Sommerfugleffekten i næringslivet

Næringslivet hjemmeside.jpg

Bli med på en inspirerende samtale og workshop om sentrale temaer i næringslivet - konsekvensene av mobbing og viktigheten av å ivareta den psykiske helsen. Som erfaringsformidler deler jeg mine personlige historier og refleksjoner for å bidra til økt bevissthet rundt disse temaene. Sammen kan vi utforske måter å skape et positivt arbeidsmiljø og fremme trivsel og velvære blant ansatte. Jeg ser frem til å dele denne samtalen med dere.

bottom of page