top of page

Erfaring, fag og forskning

Pål Roland

Dosent i spesialpedagogikk. Ansatt ved Læringsmiljøsenteret ved UiS.

Cecilie Evertsen

Har doktorgrad i utdanningsvitenskap, tilhørighet og lek i barnehagen. Ansatt ved Læringsmiljøseneteret ved UiS.

Ragnhild Eielsen Wiig

Daglig leder Tjodmarka barnehage, medeier Tjodmarka og Byfjordparken barnehage, medeier/grunder KULL hos Tjodmarka barnehage, medeier/grunder COLOSSEN.

Svein Gran

Psykologspesialist med egen praksis i Stavanger Psykologhus

Mitt mål er å være en positiv og oppmuntrende bidragsyter i arbeidet med å forebygge psykisk uhelse. Jeg ønsker å spre håp og formidle de viktige faktorene som inspirerte og motiverte meg til å jobbe mot bedring.

Jeg har holdt foredrag for barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, foreldre, lærere og fagfolk over hele landet, fra sør til nord. I tillegg har jeg hatt æren av å holde foredrag på fagkonferanser i Belgia, Exeter og New York.

Det er viktig for meg å kunne kombinere min personlige erfaring med fagkunnskap og forskning. Jeg er heldig som får samarbeide med både fagfolk og forskere for å bidra til en helhetlig tilnærming.

.

bottom of page