top of page

Erfaring, fag og forskning

Mitt mål er å kunne være et positivt og oppløftende bidrag til arbeidet med å forebygge psykisk uhelse. Og jeg ønsker å kunne fremme håp og formidle de viktige faktorene som gjorde at jeg klarte å bli inspirert og motivert til å jobbe mot tilfriskning.

Jeg har hatt foredrag for barne- og ungdoms trinn,videregående, foreldre, lærere, fagfolk mm i fra sør til nord i landet. Og jeg har også hatt foredrag på fagkonferanser i Belgia, Exeter og New York.

Det er viktig for meg å også kunne kombinere min erfaring med fag og forskning. Og jeg er så heldig og få samarbeide med både fagfolk og forskere.

Bilde nr 1: Pål Roland: Dosent i spesialpedagogikk. Ansatt ved Læringsmiljøsenteret ved universitetet i Stavanger.

Bilde nr 2: Cecilie Evertsen: Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, tilhørighet og lek i barnehagen. Ansatt ved Læringsmiljøseneteret ved universitetet i Stavanger.

Bilde nr 3: Ragnhild Eielsen Wiig: Daglig leder Tjodmarka barnehage, medeier Tjodmarka og Byfjordparken barnehage, medeier/grunder KULL hos Tjodmarka barnehage, medeier/grunder COLOSSEN.

Bilde nr 4: Svein Gran: Psykologspesialist med egen praksis i Stavanger Psykologhus.

bottom of page