top of page
Gammel brygge

Historien bak Sommerfugleffekten

Sommerfugleffekten er basert på min personlige historie, der jeg deler erfaringer om mobbing, utestengelse og 12 år i psykiatrien, samt veien mot min nåværende gode livssituasjon.

Sommerfugleffekten understreker betydningen av å bli sett og hørt som et helt menneske. Det vektlegger også viktigheten av å lære å snakke åpent om ens følelsesliv, bli tatt seriøst, og unngå å bli stigmatisert. Jeg deler historier om inkludering i nære relasjoner der trygghet, tillit og forståelse er nøkkelord i hverdagen, både i skole- og arbeidsliv.

Jeg vokste opp som en aktiv jente i en liten bygd. Alt endret seg da jeg ble utestengt og utsatt for mobbing i sjette klasse. Denne opplevelsen førte til et år preget av psykisk terror, frykt og usikkerhet. Dessverre ble mine rop om hjelp ikke tatt på alvor.

Selv om ungdomsskolen ga meg en ny start, ble sårene og det knuste selvbildet fra barneskolen ikke håndtert og bearbeidet. Dette førte til økende destruktivitet og alvorlige konsekvenser. Jeg tilbrakte deretter 12 år i psykiatrien, der jeg ble utsatt for ulike behandlingsmetoder og møtte mange helsepersonell.

Alt endret seg da jeg møtte en person som virkelig så meg og utfordret det etablerte. Ved å bryte grenser på sengeposten bidro denne personen til begynnelsen av min helbredelsesprosess. Jeg ble sett som et individ, ikke bare som en pasient.

Gjennom min historie deler jeg hvordan et lite vingeslag klarte å endre hele min verden. Den første "Sommerfugleffekten" har allerede funnet sted. Nå arbeider jeg med å skape nye bølger i vannet for å øke bevisstheten og styrke enda flere gjennom mine egne vingeslag.

bottom of page