top of page

Historien bak Sommerfugleffekten

Sommerfugleffekten er en ideell organisasjon som ble etablert i 2014 i Stavanger. Den bygger på Silje Marie Strandberg sin personlige historie der hun deler sin erfaring med mobbing og utestenging etterfulgt av 10-12 år i psykiatrien, og ikke minst tilfriskningen og veien mot det gode livet hun lever i dag. 

Sommerfugleffekten formidler viktigheten av å bli sett og hørt, som det hele mennesket man er. Og påpeker hvor viktig det er å lære og tørre å snakke om hvordan man har det, bli tatt på alvor, men ikke nødvendigvis sykeliggjort. Vi forteller om inkludering blant de nærmeste hvor trygghet, tillit og forståelse er viktige nøkkelbegrep i hverdagen. Gjennom hele livet, på skole og jobb.  

Silje Marie var ei aktiv jente som vokste opp i en liten bygd på Vestlandet. Hun lekte med jevnaldrende og var stort sett en glad og fornøyd jente. I sjette klasse endret noe seg. Som over natten opplevde Silje Marie å bli utestengt av de hun så på som vennene sine. Året som fulgte ble preget av mobbing, psykisk terror, frykt og usikkerhet. Ingen fanget dette opp og Silje Maries rop om hjelp ble ikke tatt på alvor.

Det ble på mange måter en ny start når hun begynte på ungdomsskolen. Men sårene og det knuste selvbildet fra barneskolen ble dessverre ikke fulgt opp og bearbeidet. Det medførte at hun ble mer og mer destruktiv og ting utviklet seg i en alvorlig retning. Dette ble starten på 10-12 år i psykiatrien.

Gjennom årene i psykiatrien ble Silje Marie beskrevet som “et dyr i bur”. Her opplevde hun blant annet beltelegging, elektrosjokkbehandling, tvangsmedisinering, isolering, 30 forskjellige typer medisiner, 86 leger og over 200 sykepleiere.

Alt endret seg da hun møtte en person som virkelig så henne. En som turte å utfordre det etablerte. Denne personen tøyde grenser for hva som var vanlig på sengepost, og strakk seg hele tiden litt lengre. Silje Marie opplevde å bli sett av et annet menneske – og ikke bare en fagperson. Med sin væremåte bidro denne personen til starten på Silje Marie sin tilfriskning.

Gjennom sin historie forteller Silje Marie om et bitte lite vingeslag som klarte å endre hele verden - for henne. 

 

Det første vingeslaget har allerede skjedd gjennom Silje Marie sin "sommerfugleffekt". Nå jobber vi med de neste ringene i vannet slik at enda flere skal bli bevisstgjort og styrket gjennom våre vingeslag.

bottom of page