top of page
Gammel brygge

Historien bak Sommerfugleffekten

Sommerfugleffekten er bygget på min personlige historie. Jeg deler min erfaring med mobbing og utestenging etterfulgt av 12 år i psykiatrien, og ikke minst tilfriskningen og veien mot det gode livet jeg lever i dag. 

Sommerfugleffekten formidler viktigheten av å bli sett og hørt, som det hele mennesket man er. Og påpeker hvor viktig det er å lære og tørre å snakke om hvordan man har det, bli tatt på alvor, men ikke nødvendigvis sykeliggjort. Jeg forteller om inkludering blant de nærmeste hvor trygghet, tillit og forståelse er viktige nøkkelbegrep i hverdagen. Gjennom hele livet, på skole og jobb.  

Jeg var ei aktiv jente som vokste opp i en liten bygd. Hverdagen bestod av lek med jevnaldrende og jeg var stort sett en glad og fornøyd jente. I sjette klasse endret noe seg. Som over natten opplevde jeg å bli utestengt av de jeg så på som vennene mine. Året som fulgte ble preget av mobbing, psykisk terror, frykt og usikkerhet. Ingen fanget dette opp og mine rop om hjelp ble ikke tatt på alvor.

Det ble på mange måter en ny start når jeg begynte på ungdomsskolen. Men sårene og det knuste selvbildet fra barneskolen ble dessverre ikke fulgt opp og bearbeidet. Det medførte at jeg ble mer og mer destruktiv og ting utviklet seg i en alvorlig retning. Dette ble starten på 12 år i psykiatrien.

Gjennom årene i psykiatrien ble jeg beskrevet som “et dyr i bur”. Her opplevde jeg blant annet beltelegging, elektrosjokkbehandling, tvangsmedisinering, isolering, 30 forskjellige typer medisiner. Jeg møtte 86 leger og over 200 sykepleiere.

Alt endret seg da jeg møtte en person som virkelig så meg. En som turte å utfordre det etablerte. Denne personen tøyde grenser for hva som var vanlig på sengepost, og strakk seg hele tiden litt lengre. Jeg opplevde å bli sett av et annet menneske – og ikke bare en fagperson. Med sin væremåte bidro denne personen til starten på min tilfriskning.

Gjennom min historie forteller jeg om et bitte lite vingeslag som klarte å endre hele verden - for meg. 

 

Det første vingeslaget har allerede skjedd gjennom min "sommerfugleffekt". Nå jobber jeg med de neste ringene i vannet slik at enda flere skal bli bevisstgjort og styrket gjennom mine vingeslag.

bottom of page