OM OSS

Sommerfugleffekten er en ideell organisasjon som ble etablert i 2014 i Stavanger. Den bygger på Silje Marie Strandberg sin personlige historie der hun deler sin erfaring med mobbing og utestenging etterfulgt av 10-12 år i psykiatrien, og ikke minst tilfriskningen og veien mot det gode livet hun lever i dag. 

 

Silje Marie formidler viktigheten av å bli sett og hørt, som det hele mennesket man er. Hvor viktig det er å lære og tørre å snakke om hvordan man har det, bli tatt på alvor, men ikke nødvendigvis sykeliggjort. Hun forteller om inkludering blant de nærmeste hvor trygghet, tillit og forståelse er viktige nøkkelbegrep i hverdagen. Gjennom hele livet, på skole og jobb.  

Den første ringen i vannet har allerede skjedd gjennom Silje Marie sin Sommerfugleffekt. Nå jobber vi med de neste ringene i vannet slik at enda flere skal bli bevisstgjort og styrket gjennom “sommerfugleffekten”.