Filmer

"Et rom uten utsikt"
- En 15 minutters fiksjonsfilm basert på Silje Marie sitt liv, handler om
konsekvensene av mobbing. Det advares mot sterke scener.
 
 
"Taushetsplikten er opphørt"
- En ærlig og åpen samtale mellom tidligere psykiatrisk pasient Silje Marie, hennes tidligere psykolog Svein Gran og tidligere primærkontakt og psykiatrisk sykepleier Lone Viste Fagerland.
Silje Maries bakgrunnshistorie
4 minutter om Silje Marie sin bakgrunnshistorie.
Det advares mot sterke scener.
""De modigste jeg vet""
- Web serie på 6 episoder.
 
Disse seks episodene, der modige unge mennesker byr på seg selv og forteller sin historie, åpner for dialog og samtale i klasserommet om vanskelige tema. Dermed kan dette være en god måte å trene seg opp på å få et språk og utløp på hvordan vi har det, hvordan vi kan se og ta vare på hverandre. Alt dette er kun en treningssak. 
 
Se alle episodene og refleksjons spørsmålene her.

© 2018 by Siljedesign.com