Silje Marie`s historie berører og opplyser. Den gir verdifull innsikt i en aktuell problemstilling som alfor mange opplever også i dag. Her kan du velge mellom to undervisningspakker som alle passer til forskjellige formål. Ønsker du å bestille en av disse pakkene klikker du bare på bestill knappen ved den aktuelle pakken.

 

 

Vi tilbyr også gratis undervisningsmateriell som fritt kan benyttes på skoler og i helsevesenet. Materiellet finner du her.

Undervisningspakker

Undervisningspakke 1​
FOR SKOLER, INTERESSEORGANISASJONER OG BEDRIFTER, 60 MIN
 

Silje Marie Strandberg besøker nå skoler, organisasjoner, bedrifter m.m for å dele sin personlige historie og kunnskap.

15 minutters film, så et foredrag på ca. 45 minutter som går i dybden med tema som: Den alvorlige konsekvensen Silje Marie fikk av mobbing.

Dette formidles klokt, reflektert og med fokus på hva som kan bryte ned ett menneske, og hva vi kan gjøre for å hjelpe ett menneske tilbake til livet når det ser mørkest ut.

 

Undervisningspakke 2​
FOR STUDENTER, ANSATTE INNEN HELSE-, OMSORG- OG SOSIALSEKTOR, 60 MIN
 

Silje Marie Strandberg forteller om sin erfaring som pasient i psykiatrien. Hun snakker for både studenter og ansatte om hva som har vært viktige faktorer

for henne for å kunne få til en tilfriskningsprosess. Hun har fokus på betydningen av en god relasjon, det å gjøre "det lille ekstra" og viktigheten av god kommunikasjon.


15 minutters film, så ca. 45 minutters forelesning. Her går hun i dybden på de avgjørende faktorene fra hennes perspektiv, om hva som ble avgjørende for at hun i dag er velfungerende. 

Fotograf: Chris Kolnes

Fotograf: Øyvind Ellingsen

© 2018 by Siljedesign.com