top of page

Sommerfugleffekten i barnehage

bildelinkedin3_edited_edited_edited.jpg

Workshopene våre er primært rettet mot barnehagepedagoger og det pedagogiske teamet rundt barnet. Vi tilbyr en balansert kombinasjon av erfaringsdeling og faglige innlegg under våre samlinger. Alt vi tar opp er relevant for det praktiske arbeidet i barnehagemiljøet.

Vi oppfordrer til aktiv deltakelse fra hver enkelt deltaker, både gjennom innspill og refleksjoner i grupper og i paneldebatten. Panelet vårt består av erfaringsformidlere, forskere og fagfolk, som gir en unik kombinasjon av perspektiver som beriker det pedagogiske arbeidet.

Ragnhilde og Silje.jpg

Ragnhild Eielsen Wiig og Silje Marie Strandberg tilbyr også en hybridvariant  til assistenter og fagarbeidere i barnehager.

bottom of page