top of page

Sommerfugleffekten i skolen

_HAP7228_fb.jpg

Jeg blir til meg i møte med deg

Vi er alle avhengige av å oppleve gode og trygge relasjoner, og spesielt i barne - og ungdomsårene. Jeg møtte mange mennesker i oppveksten, i skolen og i de 12 årene jeg var innlagt i psykiatrien. Jeg forteller om flere av de avgjørende relasjonene som har formet meg til den personen jeg er i dag, både på godt og vondt.

Jeg snakker om tema som :

  • tilknytning

  • høysensitivitet

  • mobbing/utestengelse

  • psykiatri

  • relasjonskvalitet

  • den trygge voksne/autoritativ voksenrolle

  • tilfriskning

  • ikke sykeligjøre vanlige følelser

  • håp

bottom of page