«Vi mener at Silje Marie dialogen er et bidrag til å nå målet om en inkluderende og mobbefri skolehverdag».

Silje Marie dialogen tar utgangspunktet i Silje Marie Strandbergs historie. Hun ble mobbet, men det var ikke synlig for andre. Ingen hjalp henne, og hun måtte bære på ansvaret alene. Silje Marie gjør det usynlige, den skjulte mobbingen, synlig gjennom sin sterke formidling til skolens personal, foresatte og elever. Historien formidles klokt, reflektert, og med fokus på hva som bryte ned et menneske, og hva som kan gjøres for å hjelpe et menneske når det ser mørkest ut. Filmregissør, Inger Lene Stordrange, har laget en film i fra Silje Maries liv, og sammen besøker de skoler for å formidle dette viktige budskapet gjennom film og personlig formidling. 

Silje Marie dialogen

Verktøykasse
FOREBYGGING:

Det er viktig å jobbe kontinuerlig med det sosialpedagogiske arbeidet, for å ha et godt klassemiljø.

 

Her er noen konkrete forslag til hva som kan gjøres.

 • Klassemøte (fast struktur, med bla. tema som tas opp)

 • Ukens/månedens sosiale mål: Eksempel: Vi hilser på alle i klassen

 • Rollespill: Rollespille ukens sosiale mål. Emne i klassemøte. Rollespille ulike fortellinger med inkludering/mobbing, som tema. 

 • Friminuttsplakat: Alle navn skrives på en plakat. Det trekkes om hvem som skal bestemme dagens friminuttslek. Dette blir gjort til alle har trukket, og har fått lov til å bestemme en aktivitet. Det bestemmes på forhånd når klassen skal ha friminuttsplakat. Noen vil ha hver dag i storefri, de første 15 minuttene. Andre ønsker to storefri i uken. Dette sikrer at alle har noe å gjøre i friminuttet. Det er viktig at alle er med, slik at ikke en elev står ute alene, når det endelig er han som har fått velge. Plakaten er populær, helt opp til 7. klasse. 

 • Alt bestemmes på forhånd, hvem begynner, hva er reglene, hvor skal de møtes osv. Det forebygger konflikter og diskusjoner.

 

 
TILTAK NÅR MOBBING ER AVDEKKET:

Alle skoler skal ha en plan for dette. Det er lovpålagt. Studer skolens plan. Det er alltid viktig å møte et barn på det de opplever og føler. Ikke avvis dem, eller gi barnet skyld i sin egen ulykkelige situasjon. Lytt og bekreft at du forstår at han/hun er lei seg, og gi dem alltid håp om at alle situasjoner kan ordnes. Bli ikke oppgitt, eller gi uttrykk for at du er lei, og ikke vet hva du skal gjøre. Vær profesjonell! Løft fokuset på det ene barnet, og jobb med hele miljøet. Selv om skolen ikke avdekker mobbing, er det viktig å møte elever og foresatte med respekt. Vis at du bryr deg. I neste fase kan du jobbe med handlinger, strategier og ulike speilinger. 

SE NÆRMERE INFORMASJON OG RÅD PÅ:
Barneombudet 
Udir 

LAST NED

"Silje Marie dialogen" - brosjyre

"Klassemøte" - et hjelpeskriv

 

SE FILMEN

"Et rom uten utsikt"

Hva må skolene forberede:
 • En time (eksempel klassemøte) der elevene blir forberedt på hvem som kommer. Snakk om hva som er viktig under et slikt møte. Oppmuntre elevene til å tenke ut spørsmål. Kan vise artikler (ikke filmen) på forhånd.
 • Ha klar vann til foredraget.

 • En stol og et bord/pult fremme i klasserommet.

 • Teknisk utstyr til å vise filmen.

ETTERARBEID:

 • Snakke med elevene i etterkant. Hva kan klassen jobbe videre med.

 • Jobbe strukturert med de sosialpedagogiske arbeidet.

 • Være forberedt til Silje Marie kommer tilbake til skolen for oppfølging.

Pilotprosjekt

Skoleåret 2015/2016, ble Silje Marie dialogen prøvd ut ved to barneskoler i Stavanger: Vaulen skole og Tasta skole. Tilbakemeldingene fra personal, elever og foresatte var svært positive.

Silje Marie dialogen er utarbeidet av:

Lærere: Marte Gundersen Meldahl, Ida Omdal Gundersen,

             Ane O. Gundersen, Tove Aarthun

Arvid Nesse, leder av livsgledesenteret

Lone Viste Fagerland, psykiatrisk sykepleier

Silje Marie Strandberg, formidler/konsulent/bookingansvarlig

Inger Lene Stordrange, filmregissør og økonomisk ansvarlig

I dag arbeider Silje Marie Strandberg, Lene Stordrange og

Tove Aarthun med Silje Marie dialogen.

Søk hjelp!

Silje Marie får mange henvendelser, men har dessverre ikke muligheten til å svare alle. Vi oppfordrer derfor mennesker som søker hjelp, eller noen å snakke med, til å ta kontakt med helsepersonell (lege, helsesøster, eller andre voksne du kan søke råd hos).

© 2018 by Siljedesign.com