Sommerfugleffekten er en liten organisasjon som driver med formidling av personlige

historier gjennom undervisning, dokumentar, web serie og filmsnutter. Vårt fokus er psykiatri, tabu tema, undervisnings tilbud til skoler, - helsevesen og bedrifter.

 Våre prosjekter startet med én idé:

 

Vi laget en kortfilm om historien til Silje Marie. Konsekvensene av mobbing, mange år i psykiatrien og hva som gjorde

henne frisk. Intensjonen var å bruke filmen og å kombinere dette med at hun fortalte sin historie. Dette har utviklet seg til flere prosjekter, og vi har nå 5 prosjekter i produksjon. Les mer om de her.

 

Ideén bak navnet vårt Sommerfugleffekten er symbolikken som ligger bak dette navnet, små handlinger kan få store konsekvenser, positivt og negativt.

Fotograf: Chris Kolnes

Silje Marie Strandberg

 

Daglig leder/ Erfaringsformidler

 

Livsglad - modig - ressurssterk

Silje Marie har en "doktorgrad" med 10 års erfaring som tidligere pasient i psykiatrien. I dag er trening hennes medisin. Engasjert, ydmyk og har stor evne til å by på seg selv, for at andre kan få muligheten til å lære noe gjennom hennes historie.

Du kan kontakte oss på e-post post@sommerfugleffekten.no 

Når vi utvikler våre prosjekter bruker vi kunnskapen fra Silje Marie sin livshistorie 

til kunnskap for andre.

 

Vi har blitt bevisst nytten av å trene seg opp på å kommunisere og uttrykke følelser. Åpenhet og kommunikasjon er et viktig verktøy i alle våre prosjekter. Vi har erfart at når noen tør å by på seg selv og sin sårbare historie, treffer dette publikum sterkt. 

 

Etter hvert som vi lager flere filmsnutter, håper vi at skolene bruker dette i undervisning og at det kan føre til åpen debatt og diskusjoner rundt de ulike temaene. Filmene ligger gratis under "Undervsiningsrommet" og "De modigste jeg vet".

 

Vår drivkraft er å bidra med mer bevissthet på sårbare tema, som vi formidler så personlig vi kan.

 

Besøksadresse:

Sommerfugleffekten

Pådrivhuset

Flintegata 2

4016 Stavanger

 

Org nr.913 814 142

 

© 2018 by Siljedesign.com