"Silje Marie dialogen er et viktig bidrag til å

nå målet om en inkluderende og mobbefri skolehverdag"

En viktig dialog i kampen mot mobbing, som tar utgangspunkt i Silje Marie Strandbergs historie.

 

Hun ble mobbet, men det var ikke synlig for andre. Hun måtte bære på dette ansvaret alene, noe som førte til at hun ble innlagt i psykiatrien i 10 år.

 

Silje Marie gjør det usynlige, den skjulte mobbingen, synlig gjennom sin sterke formidling, til skolens personal, foresatte og elever. Historien formidles klokt, reflektert, og med fokus på hva som kan bryte ned et menneske, og hva som kan gjøres for å hjelpe et menneske, når det ser mørkest ut.

 

Filmregissør, Inger Lene Stordrange, har laget en film i fra Silje Maries liv, og sammen besøker de skoler for å formidle dette viktige budskapet gjennom film og personlig formidling.

 

Silje Marie Strandberg

 

siljemariestranberg@gmail.com                 906 71 176

Kontakt

 

Inger Lene Stordrange

 

 

ingerlenestordrange@gmail.com               954 37 622

Kontakt

 

Sandsgata 12,

4012 Stavanger

Gratis undervisning
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Silje Marie dialogoen
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Hjelpetjenester og råd
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i samerbeid med Mental Helse.
 

© 2018 by Siljedesign.com