"Silje Marie dialogen er et viktig bidrag til å

nå målet om en inkluderende og mobbefri skolehverdag"

Silje Marie Strandberg besøker skoler og forteller sin mobbehistorie gjennom film og personlig formidling.
Hun gjør den skjulte mobbingen synlig for skolens personal, foresatte og elever. 

Silje Marie dialogoen
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Tekst som beskriver. Tekst som beskriver. 
Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i samerbeid med Mental Helse.
 

© 2018 by Siljedesign.com