"Silje Marie dialogen er et viktig bidrag til å nå målet
om en inkluderende og mobbefri skolehverdag".

Fotograf:Harald Pettersen

Silje Marie Strandberg besøker skoler og forteller sin mobbehistorie gjennom film og personlig formidling.
Hun gjør den skjulte mobbingen synlig for skolens personal, foresatte og elever. 

Personalet

 

I dag er kunnskapen om mobbing tilfeldig. Det betyr i praksis at hjelpen som kan tilbys, er tilfeldig, ut i fra hvem du møter, på hvilken skole.

Flere skoler jobber med ulike mobbeprogrammer. Forskning viser at mobbeprogrammer alene ikke gir tilfredsstillende resultater.

Det er opp til hver skole hvilket program man bruker, og hvordan det skal jobbes.

Felles faktor for mange som er blitt mobbet, eller blir mobbet, er at de ikke blir trodd, sett, eller lyttet til. Flere barn må selv ta ansvar for sin egen skjebne, og dermed er det ingen som klarer å stoppe den vonde spiralen, som flere av dem ender i. Hvordan kan den enkelte utgjøre den lille forskjellen? Det er viktig at alle på skolen får økt sin kunnskap om mobbing. Dersom vi skal jobbe i mot et felles mål, er det viktig at alle har den samme kunnskapen og forståelsen.

 

Filmen vises først i alle foredragene, før Silje Marie forteller sin historie.

 “Et lærerikt, gripende, og balansert opplegg med positiv motivasjon i bunn. Et møte som virker.”

 

- Tove Steen, rektor ved Vaulen skole, Stavanger  

Foresatte

 

Det er viktig at foreldrene er kjent med innholdet, før elevene.

 

Filmen og formidlingen av historien, er den samme for foresatte, elever og personalet. Det er viktig, slik at når elevene kommer hjem etter at de har truffet Silje Marie, har foresatte det samme utgangspunktet for å forstå hva elevene har gjort, og hva som er felles mål videre. Det er viktig at vi bryr oss om hverandres barn, både i nabolaget, i klassen og på skolen. Dialogen gir en god mulighet for refleksjon og forhåpentligvis nye og gode dialoger, både mellom voksne og barn.

Alle voksne kan være med å gjøre den lille forskjellen for noen. Hva gjør man for eksempel når man hører om barn som ikke har noen venner i klassen? Alle foreldre ønsker det beste for sine barn, at de skal ha venner og trives på skolen. Det oppstår ofte vanskelige situasjoner mellom foreldrene og foreldre/skole når ungene ikke har det bra. Det er svært viktig å ha en felles forståelse av hva som er nødvendig å gjøre når ulike situasjoner oppstår. Hva gjør vi for at alle skal føle en tilhørighet og inkludering?

"Vi visste hva ungene våre hadde gjort den dagen de kom hjem etter opplegget. Vi fikk en felles forståelse, og en god samtale”.

 

- Mor til elev i 7. klasse

Elevene

 

Å snakke om skjult mobbing, blir veldig abstrakt, og lett for andre barn å tro at det ikke gjelder dem. Når Silje Marie setter ord på dette, bidrar det til å gjøre den enkelte ansvarlig, og det er lett å kjenne seg igjen. Det kan hjelpe andre barn til å forstå ulike situasjoner og handlinger.

Hun får frem ansvaret som hviler på den enkelte, på en fin måte. Etter filmen og foredraget, åpnes det for spørsmål og dialog med elevene. Det kan være vanskelig å avdekke mobbing. Ingen formidler den skjulte mobbingen tydeligere enn Silje Marie. Hun avslutter alltid sine foredrag og dialoger med en positiv holdning og en beundringsverdig optimisme.

Etter 3 – 4 måneder, kommer Silje Marie tilbake til elevene hun har vært hos. Elevene vil også bli møtt med dialog, forståelse og oppfølgingsspørsmål. Silje Marie har flere spørsmål hun tar opp i dialogen med elevene, bygget på det første møtet. Spørsmålene kan sendes lærerne på forhånd. Det er en fordel at læreren forbereder klassen ved å gi elevene muligheten til å skrive ned spørsmål på forhånd. Da får elevene sjans til å reflektere og diskutere i sammen. Målet er å skape et åpent og trygt miljø, tilrettelagt for gode dialoger, slik at den enkelte opplever at han/hun betyr noe, er verdifull. 

Oppfølging av elevene

Det var en sterk historie, som ble veldig godt formidlet. Det var bra at vi foreldre fikk se filmen, og møte Silje Marie, før elevene. Vi visste hva ungene våre hadde gjort, den dagen de kom hjem etter opplegget. Vi fikk en felles forståelse, og en god samtale

 

- Mor til elev i 7. klasse

“Jeg anbefaler det, fordi man får et bedre skolemiljø.

I vår klasse var alle snille som lam med hverandre, etter at Silje Marie hadde vært hos oss".

 

- Elev, 7. klasse

Pris og innhold

Inneholder:

- Film: "Et rom uten utsikt" (15min), foredrag og dialog med personalet.

- Film: "Et rom uten utsikt" (15min), foredrag og dialog med foresatte.

- Film: "Et rom uten utsikt" (15min), foredrag og dialog med elevene.

- Besøk på skolen - oppfølging av elevene etter det første besøket.

Prisen er kr. 12 000,- *

* Ved undervisning utenfor Stavanger kommune avtales egne priser. 

Dersom skolen ikke har mulighet til å bestille alle modulene kan disse bestilles separat. 

Pris pr. modul: kr. 4000,-

Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Mental Helse og lærer Tove Aarthun.
 

© 2018 by Siljedesign.com