Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i samerbeid med Mental Helse.
 

Silje Marie dialogen er et bevisstgjørende undervisningstilbud til elever, lærerer og foresette med utgangspunkt i Silje Marie sin mobbehistorie. Her tilbyr vi gratis miniatyr utgave av Silje Marie dialogen som kan brukes i klasserommet. Vi håper at skolene tenker forebygging og ønsker å investere i et godt klassemiljø og bestiller programmet i sin helhet. Vi håper at vår side er nyttig når du skulle trenge veiledning og råd innen denne tematikk.

"Silje Marie dialogen er et viktig bidrag til å

nå målet om en inkluderende og mobbefri skolehverdag"

A

G

D

J

P

M

S

V

Y

R

O

U

X

Æ

B

F

I

L

Q

N

T

W

Z

C

E

H

K

Y

Ø

Å

ExtraStiftelsen
Mental Helse
 

© 2018 by Siljedesign.com