VINGESLAG AMBASSADØR

​​Bli med og bidra til det neste Vingeslaget i Sommerfugleffekten!

Sofia - 7 år.png

Sofia, 7 år

I Norge brukes det mest penger der det virker minst, og minst penger der hvor forskningen sier det kan ha størst påvirkning. Pedagogisk og psykologisk forskning viser at vi bruker minst penger fram til barn er 5-6 år. Så lite som 1,7 milliarder er øremerket tidlig innsats i utdanningsløpet, mens vi bruker 70-80 milliarder til brannslukking innen psykisk helse hos barn, ifølge tall fra SSB.

 

I Sommerfugleffekten er vi lidenskapelig opptatt av å gjøre en forskjell og bidra til å snu den negative utviklingen. Vi tror at kombinasjonen erfarings- og forskningsbasert kunnskap, sammen med innspill fra fagpersoner som til daglig jobber i feltet inn mot barn og unge, vil utgjøre et viktig bidrag for å endre praksis og snu statistikken. 

 

 

Ved at du bidrar kan vi sammen sørge for at:

 

  • ingen skal måtte gjennomgå det samme som Silje Marie

  • det enkelte individ skal bli sett – PÅ EKTE

  • flere vet hva de skal gjøre for å hjelpe

  • samfunnet skal slutte å sykeliggjøre helt vanlige menneskelige følelser

 

Du kan bli med å utgjøre en forskjell!

 

VIPPS Sommerfugleffekten #103708

 

Takk for at du bryr deg!